Beredskabs-kommissionen

Bestyrelsen

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen er ligeledes selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af et medlem fra Sydøstjyllands politi, ejerkommunernes borgmestre, samt 3 medlemmer udpeget af hver af de to ejerkommuner. I alt 9 medlemmer.

Herudover har Beredskabsforbundet en observatørplads i bestyrelsen.

Referater fra kommissionsmøder i 2021
Januar: Dagsorden | Referat
April: Dagsorden | Referat

Referater fra kommissionsmøder i 2020
Januar | AprilSeptember | Oktober (ekstraordinært) | November

Referater fra kommissionsmøder i 2019
April: Dagsorden | Referat
Juli: Dagsorden | Referat
Oktober: Referat

Referater fra kommissionsmøder i 2018
April | September

Referater fra kommissionsmøder i 2017
Januar | Marts | April | August

Referater fra kommissionsmøder i 2016
Februar | Oktober | November