Højhusbyggerier er nogle af det mest sikre at bo i

Selvom man bor højt over jorden stiller den moderne lovgivning strenge krav til materialer, opdeling af bygningen, brandveje og brandtekniske installationer i højhusbyggeriget.
Når brandvæsnet taler om højhuse er det typisk bygninger hvor gulvet er over 22 meter over jorden.

Bygningsreglementet stiller krav til de overflader vægge, gulve og lofter er lavet af, så de bidrager minimalt til brandens udvikling. Bygningsreglementet stiller også krav til flugtveje og redningsmuligheder fra de enkelte etager og lejligheder. Ligeledes beskriver Bygningsreglementet hvor der skal være brandveje og indsatsveje så brandvæsnet kan foretage en hurtig og forsvarlig indsats.

Vi har samlet et par råd til hvordan du som beboer kan være med til at bidrage til brandsikkerheden i din bygning:
– Trapperum og forrum skal holdes fri for oplag – barnevogne, golfvogne, skoreoler etc. Oplaget kan blokere flugtvejen for folk ud, og kan også forhindre brandvæsnets indsats i bygningen.
– Sørg for at afprøv dine røgalarmer med jævne mellemrum – mindst én gang om året.
– Bring aldrig dig selv i fare ved at forsøge at slukke en brand selv.
– Kan du ikke komme ud af din lejlighed, fordi der er røg på trappen – så bliv i den lejlighed og gør dig til kende over for brandvæsnet.

Oplever du problemer med oplag på trapper, spærrede brandveje etc. skal du kontakte byggesagsafdelingen i din kommune. Brandvæsnet har ikke hjemmel til at give påbud i beboelsesejendomme.

Vi har udarbejdet en plakat, du kan hænge op i trappeopgangen eller som boligforening udlevere i forbindelse med indflytning. Vi håber at I finder informationen brugbar.


PRINCIP FOR
BRANDSIKRING
AF HØJHUSE

Læs mere her >>