Station Hedensted

Brandstationen i Hedensted er en deltidsbrandstation, med en central placering som støtte til nabostationer.

Antallet af udrykninger ligger mellem 130 og 140 udrykninger. Stationen er udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser.
Derudover er stationen udstyret med CAFS, Cobra skæreslukker samt udstyr til kæderedning og frigørelse.

Bemanding:
Brandstationen i Hedensted kan døgnet rundt stille med følgende bemanding:
– 1 holdleder + 5 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter

Køretøjer:
– 1 Basisenhed:

  • M2: Tanksprøjte 4.000L vand
    – 2 Supplementsenheder:
  • V2: Vandtankvogn 8.000 L
  • S2: Lift