Storm, stormflod og kraftigt nedbør

Når der er storm eller oversvømmelse/stormflod i Danmark, betyder det ofte, at der sker store materielle skader. Kældre bliver oversvømmet, løse tagsten flyver væk, og træer vælter.

Der er dog flere ting, du selv kan gøre for at mindske risikoen for, at skaderne sker hjemme hos dig.

FØR STORMEN

Gør dit hus klar til storm

 • Luk vinduer og døre, også tagvinduer – tjek også døre og vinduer i havestuen, haveskuret eller drivhuset
 • Fjern løse genstande eller bind dem fast – heriblandt havemøbler, parasoller, markiser, trampoliner, grill, kaninbure, krukker og legetøj. Er det ikke muligt at fjerne dem, bør du binde dem rigtig godt fast
 • Fastgør løse tagplader og tagsten – de er til fare for omgivelserne under storm
 • Fjern større, knækkede grene fra haven – ved storm kan de smadre vinduer i huset
 • Lad telefonen op i tilfælde af strømsvigt – hav gerne en opladet powerbank ved hånden, så du kan klare dig et stykke tid uden adgang til strøm

Er du klar til storm

 • Følge myndighedernes anvisninger
 • Pas på hvis du skal udenfor
 • Lad telefoner op i tilfælde af strømsvigt
 • Hjælp dine naboer med at stormsikre

Gør dit hus klar til oversvømmelse/stormflod

 • Afblænd ventilationshuller i ydervægge og andre udsatte åbninger
 • Hav sandsække parat
 • Opbevar dyrebare ejendele i plastbokse og flyt dem væk fra kælderen
 • Begræns opstigende kloakvand

UNDER STORMEN 

Sådan bør du forholde dig i tilfælde af storm og oversvømmelse/stormflod

 • Følg med i meldinger fra myndigheder – hold øje med vejrudsigten og tjek løbende myndighedernes udmeldinger i
 • pressen, på hjemmesider, via apps og sociale medier
 • Pas på, hvis du skal udenfor – hvis myndighederne fraråder unødig færdsel udendørs, bør du rette dig efter dette
 • Hjælp dine naboer med at stormsikre – giv en hjælpende hånd til de naboer, der ikke er hjemme eller har svært ved at stormsikre selv

Det er Stormrådet, der afgør, om der er tale om oversvømmelse eller stormflod. Vurderer Stormrådet, at der er tale om stormflod, kan du i visse tilfælde få erstatning fra stormflodsordningen.

SKYBRUD

Der er flere ting, du kan gøre for at forebygge vandskader på dit hus. Du kan gøre noget både ude på grunden og inde i huset.

Her kan du læse, hvad du selv kan gøre for at forebygge skader på dit hus.

FØR SKYBRUD

 • Sørg for at der er fald væk fra bygninger, således at murværk, bygningsdele og kældre kan få vandskade hvis vandet ikke ledes væk
 • Sørg for at afløb og rene og store nok. Hvis der er blade og snavs i afløb, render og riste, så vil der opstår flaskehalse og dermed risiko for overløb.
 • Sørg for at der ikke er for meget af hårde belægninger, som hindrer nedsivning af nedbør
 • Nedløbsbrønde skal være korrekt dimensionerede, således at der ikke sker vandskade i tilfælde af nedbrud eller overløb
 • Sørg for at rørene i bygninger er tætte

UNDER SKYBRUD

 • Red det mest værdifulde først
 • Rør ikke ved kloakvand, det kan indeholde skadelige bakterier
 • Iværksæt hurtige tiltag, f.eks. start en pumpe, eller andre afhjælpende tiltag
 • Se om dine naboer har brug for hjælp

EFTER SKYBRUD

 • Meld skader til forsikringen
 • Tør og luft ud i de steder der er vandskade
 • Tag billeddokumentation af skaderne
 • Gem kvitteringer for udbedring af skader

For yderligere information om vejr og klimarelaterede forebyggelse- og tiltag, kan du med fordel se på disse hjemmesider:

www.klimatilpasning.dk

Hedensted kommune: https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/oversvoemmelser

Horsens kommune: https://horsens.dk/Bolig/KloakVandMiljoe/Oversvoemmelse