Station Horsens

Brandstationen i Horsens er en større brandstation med en kombination af fuldtids og deltidsansatte samt frivillige, med en central placering som støtte til nabostationer.

Den døgnbemandede vagtcentral som varetager alle hændelser i dækningsområdet er ligeledes placeret på brandstationen i Horsens.

Antallet af årlige udrykninger er mellem 600 og 700. Stationen er udrustet og bemandet til at varetage størstedelen af forekommende hændelser. Derudover er stationen udstyret med CAFS, Cobra skæreslukker samt udstyr til kæderedning og frigørelse.

Derudover er der på stationen placeret en række specialer:

 • Kemi
 • Redning
 • Overfladeredning

Bemanding:
Brandstationen i Horsens kan døgnet rundt stille med følgende bemanding:

– 1 holdleder + 3 brandmænd, med en afgangstid på max. 1 minut (Døgnvagt)
– 1 holdleder + 7 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter
– 2 frivillige med en afgangstid på max. 30 minutter

Køretøjer:
3 Basisenheder:

 • M1: Tanksprøjte 4.000L med b.la CAFS, Skæreslukker og frigørelsesværktøj
 • H1: HSRE – Hurtig respons enhed med skæreslukker og frigørelsesværktøj
 • M1-2: Autosprøjte – 2400 L

6 Supplementsenheder

 • V1: Tankvogn 8.000L
 • S1: Drejestige
 • R1: Redningsvogn
 • F1: Bådberedskab
 • R12: Mandskabstransport
 • Påhængs-stige

Gå en tur rundt på stationen