Station Brædstrup

Brandstationen i Brædstrup er en deltidsbrandstation.

Antallet af udrykninger ligger mellem 50 og 60 årligt. Stationen er udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Stationen er udrustet med en hurtig respons enhed som indeholder eksempelvis moderne værktøjer som UHPS og batteridrevet frigørelsesværktøj.

Bemanding:
Brandstationen i Brædstrup kan døgnet rundt stille med følgende bemanding:
– 1 holdleder + 5 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter

Køretøjer:
2 Basisenheder:

  • H4: HSE – Hurtig respons enhed med UHPS
  • M4: Tanksprøjte 5000L (Tanksprøjten kan også anvendes som supplementsenhed)