BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Det er altid en god idé at have en foruddefineret plan for hvad der skal ske hvis der udbryder brand. Det er også en god ide at have en plan for, hvor man skal samles og sikre at alle er kommet ud.
Er man omfattet af BR18 § 147, har man personale i bygningen, eller er bygningen opført efter Bygningsreglement 2018 kan der være et krav om at man har et brand- og evakueringsinstruks.

Vi har udarbejdet tre skabeloner som frit kan anvendes.