Undgå brand i naturen: Tjek Brandfare.dk

På hjemmesiden Brandfare.dk kan borgerne ét samlet sted finde gode råd til at undgå naturbrande, få overblik over hvor brandfarlig naturen er og se, hvor der eventuelt er indført kommunale afbrændingsforbud.

Siden hedder www.brandfare.dk, og her finder du en række vigtige oplysninger om brandfare i naturen. Her kan du bl.a. finde gode råd om, hvordan du undgår naturbrande, et brandfareindeks, der viser brandfaren i naturen over de kommende døgn, og en oversigt over, hvor i landet der eventuelt er indført afbrændingsforbud og hvad forbuddene betyder.

Vær ekstra opmærksom i den tørre natur

– Med brandfareindekset vil de kommunale redningsberedskaber få et endnu bedre grundlag for at træffe beslutning om et eventuelt forbud lokalt. Samtidig er for eksempel havefolk og landmænd også meget velkomne til at tjekke brandfareindekset, så de er ekstra opmærksomme, hvis de overvejer at give terrassen en tur med ukrudtsbrænderen eller køre maskinerne i marken.

FAKTA

Om brandfare.dk

Brandfare.dk indeholder bl.a.:

  • Gode råd til at undgå naturbrande
  • Brandfareindekset, der er en aktuel status og en prognose for risikoen for naturbrande de kommende fem døgn. Brandfareindekset bygger på data fra DMI
  • En samlet oversigt over, hvor i landet der er udstedt afbrændingsforbud

Om brandfareindekset

Brandfareindekset adskiller sig fra DMI’s eksisterende tørkeindeks på flere måder. Dels indeholder det en prognose for de kommende fem døgn, hvor tørkeindekset udelukkende er et øjebliksbillede; dels bygger det på flere parametre end tørkeindekset som f.eks. vind- og jordbundsforhold. Det brandfareindeks, der ligger på sitet nu, er en foreløbig udgave. Det endelige indeks forventes klar medio juli.

Det er Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og Kommunernes Landsforening, der står bag Brandfare.dk.