Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde meddeles til kommunalbestyrelsen, som i praksis er kommunens bygningsmyndighed. Meddelelser om midlertidig overnatninger skal gives senest 2 uger inden overnatning skal finde sted.

Vejledning til reglerne for midlertidig overnatning bilag 11b findes her 

Meddelelsen skal sendes til den kommune hvor den midlertidige overnatning afholdes:

Horsens Kommune www.horsens.dk

Hedensted Kommune: www.hedensted.dk