Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde tillades af brandvæsenet. Ansøgning skal udfyldes senest 8 dage inden overnatning skal finde sted

Reglerne for midlertidig overnatning er beskrevet i kap. 11 i de driftsmæssige foreskrifter for blandt andet forsamlings- og undervisningslokaler, daginstitutioner mv.

Link: bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008.

Sammen med ansøgningen bekræfter du at have læst brandvæsenets information om midlertidig overnatning.

Link: Brandinstruks – midlertidig overnatning

Du skal læse og acceptere betingelserne for Sydøstjyllands Brandvæsens behandling af personoplysninger.
Læs betingelserne her

Ansøgningsformular

1 + 6 = ?