Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde meddeles til kommunalbestyrelsen, som i praksis er kommunens bygningsmyndighed. Meddelelser om midlertidig overnatninger skal gives senest 2 uger inden overnatning skal finde sted, dog senest 4 uger ved over 150 personer.

Følgende betingelser skal være opfyldt (§ 152 a i Bygningsreglementet):

  1. Det skal være kortvarige ophold, maks. 7 dage.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks. Brand- og evakueringsinstruks skabelon kan downloades fra denne side.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Meddelelsen skal sendes til den kommune hvor den midlertidige overnatning afholdes:

Horsens Kommune www.horsens.dk

Hedensted Kommune: www.hedensted.dk