Frivilligenheden

Sydøstjyllands Brandvæsen anvender frivillige i de operative opgaver.
De frivillige er forankret i Service og Beredskab, Horsens Kommune, som Sydøstjyllands Brandvæsen har aftale med om drift af frivillige. Det frivillige beredskab kan aktiveres i hele vores dækningsområde.

Der er ca. 25 frivillige tilknyttet frivilligenheden. Sydøstjyllands Brandvæsens strategi er at anvende de frivillige i de opgaver, hvor det giver mening. Dette er både operativt men også i forebyggelsesøjemed, hvor de blandt andet hjælper os med afvikling af røgalarmpatruljen.
De frivillige er opdelt i to enheder som beskrevet herunder:

Logistik

Logistikenheden løser en lang række støtteopgaver for beredskabet. Det er logistikenheden, der sørger for forplejning under længerevarende indsatser. En stor del af forplejningen produceres i eget industrikøkken.
Enheden bidrager også til konceptet ”ren brandmand”. De står for udkørsel af sanitetsvognen, så brandfolkene kan komme på toilet og i bad på skadestedet. Ligeledes medvirker de til blandt andet med transport af beskidt udstyr i forbindelse reetablering af indsatser.

Det er også i logistikenheden konceptet omkring indkvartering er forankret. Logistikenheden er uddannet til at kunne indkvartere evakuerede og andre nødstedte i henhold til Beredskabsloven.

Logistikenheden aktiveres normalt 8 – 12 gange årligt.
Beredskabsmæssigt uddannes der i kurser som elementær brandbekæmpelse, førstehjælp, hygiejneuddannelse, indkvartering og forplejning og specifik uddannelse i de køretøjer, der anvendes til opgaven.

Indsatsstøtte

Indsatsstøtteenheden er et supplement til det daglige brandberedskab. Opgaverne er klassiske brandopgaver, hvor der kræves mere mandskab end normalt eller af længere varighed end normalt. Det vil for eksempel være efterslukningsopgaver eller vandforsyningsopgaver.
Enheden hjælper også vores ejerkommuner med blandt andet udlægning af sandsække og watergates i forbindelse med klimahændelser.

Enheden aktiveres normalt 4-8 gange årligt og støtter desuden logistikenheden efter behov.
Enhedens medlemmer er som minimum grunduddannede brandfolk.

Hvem er de frivillige

De frivillige er alle mennesker, med et ønske om at bidrage til samfundets samlede beredskab. De motiveres af at hjælpe deres medborgere og kollegaer i trængte situationer – arbejdet er nemlig helt ulønnet.
Vores frivillige har mange forskellige civile baggrunde, lige fra pædagoger, logistikmedarbejdere, elektrikere, ingeniører etc.
De civile evner kan altid spilles ind i opgaveløsningen på en eller anden måde. De nødvendige beredskabsfaglige uddannelser tilegnes når man har tegnet kontrakt med Service og Beredskab.

Skal du være med?

I Horsens og Hedensted Kommune er det Service og Beredskab, Horsens Kommune, der har den daglige drift af frivilligenheden. Skal du med på holdet skal du derfor kontakte Service og Beredskab – se mere på https://serviceogberedskab.horsens.dk/Bliv%20frivillig