Station Hornsyld

Brandstationen i Hornsyld er en deltidsbrandstation.

Antallet af udrykninger ligger mellem 50 og 60 årligt. Stationen er udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Stationen er udrustet med en tanksprøjte som indeholder eksempelvis moderne værktøjer som UHPS og batteridrevet frigørelsesværktøj.

Bemanding
Brandstationen i Hornsyld kan døgnet rundt stille med følgende bemanding:
– 1 holdleder + 3 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter

Køretøjer
– 1 Basisenhed:

  • M5: Tanksprøjte 4.500 L med UHPS