Brandhane eftersyn

Brandvæsnet foretager i de kommende måneder eftersyn af brandhaner. Eftersynet omfatter bl.a. afprøvning og skylning af brandhanerne – så vi ved at de virker, hvis der er behov for mere vand end det vi medbringer på brandkøretøjerne.

Selvom brandhanerne kun skylles kortvarigt, så giver det alligevel turbulens i vandet i ledningerne, og det kan give lidt misfarvning hos borgerne.

Hvis der er misfarvning/rødligt vand, så lad vandhanen løbe til det kommer klart vand igen. Eftersynene er igangsat i Horsens Kommune. Efter sommerferien igangsættes eftersyn af brandhaner i Hedensted Kommune. Brandvæsnet orienterer de enkelte vandværker løbende, så vær eventuel opmærksom på nærmere information fra dit vandværk.

Tak for jeres forståelse og pas godt på brandfolkene på vejen.