Vandforsyning

I henhold til beredskabsloven, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Denne opgave varetager Sydøstjyllands Brandvæsen på vegne af kommunalbestyrelsen. Sydøstjyllands Brandvæsen er derfor i tæt dialog med vandværkerne og kommunernes byggesagsafdelinger.

Det er derfor også Sydøstjyllands Brandvæsen der varetager eftersyn og drift af de offentlige brandhaner i Horsens og Hedensted kommuner. Det betyder at vi en gang om året efterser hver enkelt brandhane. Eftersynet omfatter:

  • Kontrol af brandhane for skader og slidtage
  • Udluftning for kontrol af tæthed
  • Gennemskylning af brandhane
  • Flowmåling for registrering af vandydelse
  • Udluftning – for frostsikring af brandhanen
  • Plombering af brandhane

Eftersynet kan desværre bevirke, at vandet i perioder kan opleves som lettere misfarvet der, hvor eftersynet finder sted. Misfarvningen har ingen sundhedsmæssige betydning. Lad dog vandet løbe, indtil det igen er klart. Det anbefales også at lade vandet løbe lidt, før der vaskes tøj. Vi advisere altid dit lokale vandværk inden eftersynet og det tilstræbes at vandværkerne informere forbrugerne i videst mulig omfang.