Kursus i drift-, kontrol- & vedligeholdelse af brandforhold (DKV)

Om kurset

Bygningsreglement 2018 sætter krav til at alle bygninger driftes og vedligeholdes så bygningen er brandsikker i hele dens levetid.

Som bilag til Bygningsreglement 2018 er der udgivet en vejledning i drift,- kontrol,- og vedligehold (DKV) af brandforhold i bygninger. Denne vejledning skal følges med mindre man har en DKV-plan specifikt tilpasset ens byggeri. På dette kursus tager vi afsæt i Bygningsreglementets vejledning.

Vi sikre at alle deltagere går fra kurset med en forståelse af, hvorledes man skal drifte bygningen for at imødekomme Bygningsreglementets driftskrav.

Kurset er for dig, der er driftsansvarlig og har ansvar for bygningens brandsikkerhed. Det kan også være relevant for dig, der er leder på en institution eller virksomhed og har det overordnede ansvar for bygningens drift.

Kursets indhold:

På kurset gennemgår vi sammen de regler der er beskrevet i DKV-Vejledningen. Vi kombinere det med en gennemgang af hvad der sker, når man ringer 1-1-2, hvad brandvæsnet er for en størrelse og vi tager udgangspunkt i cases fra vores dagligdag, hvor vi motivere deltagerne til at overholde vejledningens bestemmelser.

Gennem dialog, videoer, billeder og praktiske øvelser kommer vi igennem følgende emner:

  • Hvem er brandvæsnet og hvad ser der når man ringer 1-1-2?
  • Hvorfor skal vi overholde reglerne – og hvad sker der hvis vi ikke gør?
  • Begrebsafklaring – vi snakker om de mest anvendte brandtekniske termer, så vi alle ved hvad vi snakker om. Vi snakker både om aktiv og passiv brandsikring og ser på elementerne i virkeligheden.
  • Hvad er et brandsyn og hvor foretages det? Hvilke pligter og rettigheder har man som driftsansvarlig?
  • Bygningsreglementets generelle driftskrav
  • Bygningsreglementets driftskrav til bygninger med særlige driftsmæssige anvendelser
  • Egenkontrol af passiv brandsikring
  • Egenkontrol af aktiv brandsikring

Forberedelse hjemmefra

Du kan med fordel sætte dig ind i om I har en DKV-plan for din bygning – hvis ikke er du omfattet af bygningsreglements driftskrav.

Du kan også med fordel sætte dig ind i hvilke brandtekniske installationer der er hvor du arbejder.

Tid og sted

Hos os tager kurset 6,5 time fra 8.30 – 15.30.

Kurserne afholdes som udgangspunkt på brandstationen i Horsens, dog kan der være kurser andre steder.

Kursus datoer i 2024:

-10. april

-19. juni

-28. august

-9. oktober

-4. december

Kursusgebyr

1.670,36,- ekskl. moms.

Tilmelding til kurset er bindende.

Afmelding skal ske senest en uge før kurset og ved udeblivelse faktureres der fuld pris. Tilmelding kan dog overdrages til en anden.

Med i kursusgebyret er der fuld forplejning på kursus dagen.

Der udstedes ingen kursus bevis og der er ingen eksamen.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på mailadresse kdn@horsens.dk, yderligere spørgsmål om kurset rettes til mh@sojbv.dk

Kursets undervisere

På kurset møder du undervisere fra forebyggende afdeling i Sydøstjyllands Brandvæsen. Underviserne har stor erfaring i at formidle DKV-Vejlednings bestemmelser på en måde så det bliver let forståeligt for både teknikkere og lægmænd. Underviserene går årligt tilsyn på flere hundrede institutioner og virksomheder og agere desuden som indsatsledere i Sydøstjyllands Brandvæsen.