Kursus i drift-, kontrol- & vedligeholdelse af brandforhold (DKV)

Dagen bliver en gennemgang af de regler man skal følge i forhold til drift af brandforhold og de kontroller, der skal udføres.

Vi starter fra bunden så vi sikre at alle er med og alle går oplyst hjem.

Ved afslutning af kurset skal den enkelte deltager:

Kunne:

– Bruge DKV-vejledningen som et værktøj til den daglige

brandforebyggelse

– Gennemføre egenkontrol i forhold til DKV-Vejledningen

Have forståelse for:

– De fire indholdstemaer i DKV-vejledningen

– DKV-vejledningen

– Gennemførelse af brandsyn