Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydøstjyllands Brandvæsen I/S er et beredskabssamarbejde mellem Hedensted og Horsens Kommuner. Brandvæsenet er organiseret som et fælleskommunalt § 60 selskab, hvor beredskabskommissionen er ansvarlig for selskabet.

Brandvæsenet servicerer et areal på 1072 km2 med tilsammen 141.542 indbyggere. Brandvæsenet dækker både land og by, samt de to øer Endelave og Hjarnø. Der er i området store virksomheder med komplekse beredskabsmæssige problemstillinger, samt mange store gårde og sommerhusområder.
Operativt dækkes området af 6 brandstationer. Endvidere er der frivillige brandkorps på Hjarnø og Endelave, som administreres af Sydøstjyllands Brandvæsen.

Sydøstjyllands Brandvæsen har kontor i Horsens og varetager med udgangspunkt herfra den risikobaserede dimensionering, indsatsledelsen og myndighedsopgaverne efter beredskabsloven. Opgaverne løses med 7 fastansatte medarbejdere. Det samlede budget for brandvæsenet er på cirka 25 mio. kr.

I området forefindes ca. 1150 brandsynsobjekter, svarende til ca. 825 brandsyn om året.
Årligt rykker Sydøstjyllands Brandvæsen ud til ca. 950 udrykninger.

Se vores kurser

Sydøstjyllands Brandvæsen udbyder forskellige kurser 

Vi passer på jer - døgnet rundt!

Sydøstjyllands Brandvæsen vil igennem høj grad af læring, faglighed og innovation være fremtidens brandvæsen.