Brandvæsnet

En af vores visioner i det operative område er, at “røgdykning bør være den sidste mulighed”. Det betyder, at vi i høj grad sætter fokus på arbejdsmiljøet for vores brandmænd.

For at imødegå dette, har vi til alle stationer indkøbt specialeværktøjer som CAFS, UHPS (Ultra High Pressure System) og skæreslukkere. Ligeledes er der indført nye koncepter omkring operativ ledelse samt taktik og teknik. Eksempelvis ved hjælp af umiddelbare tiltag kan vi således sikre en effektiv indsats og dermed udsætte vores røgdykkere for mindst mulig belastning.

Også vores brandkøretøjer er special indrettet med fokus på ergonomi og arbejdsmiljø.