Station Tørring

Brandstationen i Tørring er en deltidsbrandstation, med speciale i vandforsyning. Derudover varetager stationen brandslukning i en del af Trekantområdets Brandvæsens slukningsområde.

Antallet af udrykninger ligger mellem 110 og 120 årligt. Stationen er udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Derudover udstyres stationen med CAFS samt udstyr til etablering af udvidet vandforsyning, samt frigørelse i forbindelse med redningsopgaver.

Bemanding:
Brandstationen i Tørring kan døgnet rundt stille med følgende bemanding:
– 1 holdleder + 5 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter

Køretøjer:
– 1 Basisenhed:

  • M3: Tanksprøjte 4.500L vand
    – 2 Supplementsenheder
  • V3: Vandtankvogn 12.000 L
  • T3: Slangetender med 1000 m. slange til kørende udlægning