Risikobaseret Dimensionering 2021

Kære samarbejdspartnere

Hermed forslag til planen for den risikobaseret dimensionering for Sydøstjyllands Brandvæsen

Beredskabskommissionen har den 1. oktober vedtaget, at forslaget til planen for den risikobaseret dimensionering sendes i høring samt til udtalelse ved beredskabsstyrelsen.

Planen er desuden offentlig tilgængelig på kommunernes hjemmesider.

Bemærkninger bedes sendt til mail@sojbv.dk og være os i hænde senest fredag d. 13 november 2020.

Vi forventer at den ny plan risikobaseret dimensionering er behandlet i de respektive byråd ultimo 2020.

Fase 0:
Delrapport 0 – Lovgivning og grundlag

Fase 1: Analyse og risikoidentifikation:
Bilag 1.1 Identificerede risici
Bilag 1.2 Udrykningsanalyse
Delrapport 1 Risikoidentifikation

Fase 2: Analyse af dækningsområde, risikoobjekter og oplæg til forebyggelse
Bilag 2.1 Udvalgte scenarier
Bilag 2.2 Scenarier og kapacitetsanalyse
Bilag 2.3 Oplæg til kapacitetsniveauer
Bilag 2.4 Analyse af dækningsområde
Bilag 2.5 Oplæg til forebyggelsestiltag
Bilag 2.6 Øvelse og uddannelse
Delrapport 2 – Analyse

Fase 3: Aftaler, planer og oplæg til serviceniveau
Bilag 3.1 Plan for vandforsyning til brandslukning
Bilag 3.2 Indkvartering- og forplejningsplan
Bilag 3.3 Udrykningssammensætninger
Bilag 3.4 Indsats på Endelave
Bilag 3.5 Mødeplan JYSK
Plan for risikobaseret dimensionering 2021