ABA 005 kursus

NÆSTE ÅBNE KURSUS AFHOLDES I EFTERÅRET 2024 I HORSENS.

Om kurset
I bygningsreglementet står der, at alle brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid.

Med et brugerkursus i Retningslinje 005 lærer du, hvordan du sikrer, at brandsikringsanlægget virker, når uheldet er ude. Et velfungerende brandsikringsanlæg betyder, at skader på personer og værdier helt eller delvis undgås. Korrekt brug og et vedligeholdt anlæg sikrer, at fejlalarmer helt forsvinder eller holdes på et absolut minimum.

Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af brandalarmanlæggets funktioner og du får kendskab til korrekt betjening af et brandalarmanlæg.

Kurset er for dig, der er driftsansvarlig og har ansvar for bygningens brandalarmanlæg.

På kurset kommer vi desuden omkring:
• Brandteori
• Hvorfor brande opstår og hvordan man undgår brande
• Hvorfor har man brandalarmanlæg
• Hvordan fejlalarmer undgås
• Hvorfor man har brandsikringsanlæg
• Hvordan brandsikringsanlæg fungere
• Brugen af anlæggets orienteringsplaner
• Det ansvar og de pligter, der pålægger den driftsansvarlige
• Brandvæsnets betingelser, procedurer og forventninger til anlæggets ejer og den driftsansvarlige
• Generelle forebyggelsesråd

Forberedelse hjemmefra
Tag gerne et billede af dit brandalarmanlæg, så vi kan målrette undervisningen til deltagerne.
Kurset tager afsæt i DBI Retningslinje 005. Du kan med fordel orientere dig i denne inden kursets start. Bogen kan købes på nettet og ofte findes den i mappen der er i ABA-skabet, hvor også anlæggets driftsjournal findes.

Tid og sted
Hos os tager kurset 3,5 time fra 8.30 – 12.00.

Endelavevej 5, 8700 Horsens

Kursusgebyr
996,12- ekskl. moms, tilmelding til kurset er bindende. Afmelding skal ske senest en uge før kurset og ved udeblivelse faktureres der fuld pris. Tilmelding kan overdrages til en anden.
Der udstedes et kursusbevis.

Kursets undervisere
På kurset møder du undervisere fra forebyggende afdeling i Sydøstjyllands Brandvæsen. Underviserne har stor erfaring i håndtering af automatiske brandalarmanlæg både teoretisk og praktisk.

Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse

Til kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, henviser vi til vores samarbejdspartnere hos Horsens Kommune, Service og Beredskab