Beskyttelsesrum og dækningsgrave

Sydøstjyllands Brandvæsen er det fælleskommunale brandvæsen i Hedensted og Horsens Kommuner og sammen med de to kommuner har brandvæsnet ansvaret for beskyttelsesrum. Nogle beskyttelsesrum er betondækningsgrave, men de fleste er sikringsrum i kældre og lignende i både offentlige og private bygninger. Kældrene er oftest anvendt til andre formål, hvilket er fuldt legalt. Hvis behovet opstår vil disse blive klargjort til sikringsrum.
Det er de statslige myndigheder, der vurderer trusselsniveaet i Danmark, og herfra lyder det, at der fortsat ikke vurderes at være en direkte militær trussel mod Danmark. Da beskyttelsesrum skal bruges til at beskytte befolkningen mod følgerne af krigshandlinger i Danmark, ses der fra myndighedernes side ikke et akut behov for at tage beskyttelsesrum i brug i Danmark.
Samtidig oplyses det, at hvis der sker et nukleart udslip i Ukraine, som spredes til Danmark, skal man gå indendørs for at reducere risikoen for at blive udsat for stråling og holde sig opdateret om yderligere konkrete anbefalinger. I den situation vil beskyttelsesrum ikke yde ekstra beskyttelse sammenlignet med at gå indendørs i almindelige bygninger.
Sydøstjyllands Brandvæsen, Hedensted og Horsens Kommuner har kortlagt de aktuelle placeringere af beskyttelsesrum i både offentlige og private bygninger.
Vi har opdateret vores fysiske arkiv over de enkelte rums placering og digitaliseret disse helt ned til lokaleniveau på de enkelte adresser. I vores digitale kortløsninger kan vi se placering på de enkelte adresser.
I Hedensted kommune er der i alt ca. 8.900 sikringsrumsplader og ingen betondækningsgrave.
I Horsens kommune er der i alt ca. 43.000 sikringsrumspladser og 1.650 pladser i betondækningsgrave.
Dertil kommer et ukendt antal i supplerende sikringsrum, som udpeges og oprettet efter behov og nærmere anvisning. Der er ikke registreret sikringsrum på Endelave eller Hjarnø.
Det er forsvarsministeren, som har kompetencen til at bestemme, at kommunalbestyrelsen skal klargøre offentlige beskyttelsesrum. Det er endvidere forsvarsministeren, der kan fastsætte regler om, at sikringsrum skal klargøres til beskyttelsesrum.
Hvis du vil vide mere om krigen i Ukraine, så kan du med fordel læse på hjemmesiden www.kriseinformation.dk, som er de danske myndigheders fællesinformationsportal.