Tilslutningsaftale

Anlægstype (vælg en eller flere typer):

Ansøgers oplysninger

Anlægsadresse

Anlægsejer:

Evt. administrator:

Betalingsadresse (årlig afgift og gebyr blinde alarmer):

Nøgleboks

Forud for denne anmodning er flg. også indsendt:

5 + 1 = ?

Betingelser

Med det formål at kunne alarmere Sydøstjyllands Brandvæsen anmoder anlægsejer og installatør Sydøstjyllands Brandvæsen om etablering af automatisk alarmoverføring mellem nævnte automatiske brandalarmeringsanlæg og Sydøstjyllands Brandvæsen.

Sydøstjyllands Brandvæsens ”Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)” med tilhørende bilag, er en integreret del af nærværende aftale, og således en del af hele aftalegrundlaget.

Ved opkobling betales tilslutningsgebyr. Derudover betales årlig afgift pr. påbegyndt kalenderår.

Ved nedlæggelse af alarmoverføringen ydes ingen refusion/tilbagebetaling for indeværende kalenderårs betalinger, herunder heller ikke de betalinger, som på nedlæggelsestidspunktet endnu ikke måtte være opkrævet.

Følgende skal udfyldes og indsendes forud for denne anmodning: 

Bilag (pdf):