Kontaktpersonliste

Alarmeringsliste ved brandalarm hos...

Følgende alarmeres:

Kontaktperson 1:

Kontaktperson 2:

Kontaktperson 3:

1 + 3 = ?

Kontaktpersoner

Der skal være tilknyttet mindst 3 kontaktpersoner, der er instrueret i og fortrolig med anlæggets betjening. Mindst en kontaktperson skal til enhver tid kunne kontaktes i tilfælde af brand eller fejl på anlægget. En kontaktperson skal kunne komme til virksomheden så hurtigt som muligt og senest 60 min. efter alarmen. Det er kontaktpersonens opgave og ansvar, at anlægget reetableres efter alarm samt at anlægsfejl udbedres.