Overdragelse til ny anlægsejer

Anlægsadresse

Nuværende anlægsejer

Betalingsadresse (årlig afgift og gebyr blinde alarmer):

4 + 0 = ?

Betingelser

Anlægsejer anmoder Sydøstjyllands Brandvæsen om, at ejerforholdet på den automatiske alarmoverføring mellem nævnte automatiske brandalarmeringsanlæg og Sydøstjyllands Brandvæsen.
Ny anlægsejer er indforstået med at overtage alle forpligtelser i henhold til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA (automatiske brandalarmanlæg).
Nuværende anlægsejer er indforstået med, at der ikke ydes refusion/tilbagebetaling af den årlige afgift, jfr. gældende tilslutningsbestemmelser. Betalte eller ubetalte tilslutningsgebyr samt årlige gebyr er således et mellemværende, der kan være genstand for refusion mellem nuværende og nye anlægsejer.

OBS

Kontaktliste skal udfyldes samtidig med denne anmodning om overdragelse.