Brandstationer i dækningsområdet

Operativt dækkes området i dag af 6 brandstationer med to forskellige leverandører. Endvidere er der et frivilligt brandkorps på Hjarnø og Endelave, som også administreres af Sydøstjyllands Brandvæsen.

Med denne stationsplacering, -bemanding og -bestykning, kan Sydøstjyllands Brandvæsen klare langt de fleste af områdets hændelser. Det vil altid være nærmeste relevante ressource som kaldes på udrykningen, hvorfor der vil være hændelser som løses af naboberedskaber.

Sydøstjyllands Brandvæsen råder således tilsammen over følgende vagtsatte ressourcer:

  • 1 indsatsleder
  • 7 Holdledere
  • 31 brandmænd
  • 2 frivillige brandmænd

Hertil kommer ikke vagthavende personale, som kan kaldes ved større hændelser.

  • 7 indsatsledere
  • 26 holdledere
  • 60 brandmænd
  • 12 frivillige brandmænd
  • 12 frivillige indkvartering og forplejning

 


 

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!