Behandling af personoplysninger

Sydøstjyllands Brandvæsen indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning om tilladelse til overnatning efter bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (Bek. nr. 212 af 27/3/2008) kapitel 11. Dine personoplysninger behandles som et led i offentlig myndighedsudøvelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e.

  • De kategorier af personoplysninger, der behandles er
    Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

Sydøstjyllands Brandvæsens registrering og videregivelse af oplysninger.

Brandvæsenet er dataansvarlig vedrørende oplysninger indsamlet til denne sag. Sydøstjyllands Brandvæsen kan kontaktes på følgende adresse:

Sydøstjyllands Brandvæsen
Endelavevej 5, 8700 Horsens
Tlf. 76292770
mail@sojbv.dk

Brandvæsenet registrerer de modtagne oplysninger og sletter oplysningerne, når overnatningsperioden er udløbet.

Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger brandvæsenet har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du kan også anmode at behandlingen af dine personoplysninger begrænses samt gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Sydøstjyllands Brandvæsens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Sydøstjyllands Brandvæsens databeskyttelsesrådgiver, Ida N. Thomsen, kan kontaktes på int@horsens.dk eller tlf.: 76294226

Du har ret til at klage til Datatilsynet over brandvæsenets behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk kan du læse mere om dine rettigheder i forhold til databeskyttelseslovgivningen og dine muligheder for at klage.