Nedlæggelse af automatiske brandalarmeringsanlæg

Anlægsadresse

Anlægsejer

7 + 1 = ?

Betingelser

Anlægsejer anmoder Sydøstjyllands Brandvæsen om nedlæggelse af automatisk alarmoverføring mellem nævnte automatiske brandalarmeringsanlæg og Sydøstjyllands Brandvæsens vagtcentral v Horsens Kommune, Service & Beredskab.

Anlægsejer er indforstået med selv at kontakte Alarmnet eller Dalko for at få nedlagt alarmforbindelsen.

Anlægsejer er indforstået med at der ikke ydes refusion/tilbagebetaling for indeværende kalenderårs betalinger af tilslutningsgebyr og årlig afgift, herunder heller ikke de betalinger, som på nedlæggelsestidspunktet endnu ikke måtte være opkrævet.

Anlægsejer er indforstået med, at nedlæggelsesdatoen er den dato, hvor Sydøstjyllands Brandvæsen afslutter sin sagsbehandling og underskriver nærværende anmodning.