Punkt 5.3

Redningsberedskabets udgifter til udrykning til alarmer, der kan henføres til mangelfuld og/eller fejlagtig
brug af anlægget, som for eksempel manglende opsyn og instruktion, tekniske fejl, utilfredsstillende
anlægsservicering og lignende, skal refunderes af anlægsejeren.
Udgiften til en udrykning udgør p.t. kr. 6.842,00

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!