Station Klakring

Brandstationen i Klakring en deltidsbrandstation.

Antallet af udrykninger ligger mellem 50 og 60 årligt. Stationen er udrustet og bemandet til at varetage de mest almindeligt forekommende hændelser. Stationen er udrustet med en tanksprøjte som indeholder eksempelvis moderne værktøjer som UHPS og batteridrevet frigørelsesværktøj.

Bemanding

Brandstationen i Klakring kan døgnet rundt stille med følgende bemanding:
- 1 holdleder + 3 brandmænd, med en afgangstid på max. 5 minutter

Køretøjer

- 1 Basisenhed:

  • M6: Tanksprøjte 4.500 L med UHPS
Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!