Brandhaner

Overalt i begge kommuner, findes der brandhaner som er opstillet på vandværkernes forsynings ledninger. Der findes 3 standardtyper af brandhaner: A-, B- og C-brandhaner.

A-brandhanen har en vandføring på over 1.500 liter/min.

B-brandhanen har en vandføring på 800-1.500 liter/min.

C-brandhanen har en vandføring på indtil 800 liter/min

Vi råder i alt over 678 A og B brandhaner som er de mest anvendte.

Alle vores brandbiler er forsynet med interaktive kort, hvorpå mandskabet blandt andet kan se placering og ydelse på nærmeste brandhane.