Brandhaner

Overalt i begge kommuner, findes der brandhaner som er opstillet på vandværkernes forsynings ledninger. Der findes 3 standardtyper af brandhaner: A-, B- og C-brandhaner.

A-brandhanen har en vandføring på over 1.500 liter/min.

B-brandhanen har en vandføring på 800-1.500 liter/min. 

C-brandhanen har en vandføring på indtil 800 liter/min

Vi råder i alt over 678 A og B brandhaner som er de mest anvendte.

Alle vores brandbiler er forsynet med interaktive kort, hvorpå mandskabet blandt andet kan se placering og ydelse på nærmeste brandhane.

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!