Beredskabskommissionen

Bestyrelsen

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen er ligeledes selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af et medlem fra Sydøstjyllands politi, ejerkommunernes borgmestre, samt 3 medlemmer udpeget af hver af de to ejerkommuner. I alt 9 medlemmer.

Herudover har Beredskabsforbundet en observatørplads i bestyrelsen.

 

Referater fra kommissionsmøder: 2019

Referater fra kommissionsmøder: 2018

Referater fra kommissionsmøder: 2017

Referater fra kommissionsmøder: 2016

 

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!