Punkt 5.3

Redningsberedskabets udgifter til udrykning til alarmer, der kan henføres til mangelfuld og/eller fejlagtig brug af anlægget, som for eksempel manglende opsyn og instruktion, tekniske fejl, utilfredsstillende anlægsservicering og lignende, skal refunderes af anlægsejeren.
Udgiften til en udrykning udgør p.t. kr. 6.842,00