Ukrudtsbrænder: Undgå at brænde huset ned

Brandvæsenet rykker årligt ud til mere end 250 brande, der er forårsaget af forkert brug af ukrudtsbrændere. Den type brande kan udvikle sig voldsomt. Husk at holde afstand til bevoksning og bygninger, og at ukrudtet kun skal svitses ganske kort.

Tjek ukrudtsbrænderen, før du går i gang

Når man bruger gasprodukter, er der altid en risiko, fordi gas er brandbart.

Derfor er det en god idé at tjekke ukrudtsbrænderen, før man går i gang – særligt, hvis den har overvintret i skuret.

Man bør jævnligt kontrollere, at gasslangen ikke er slidt eller afbleget af sollys. Der må ikke opstå revner i gummiet, når man bøjer slangen. Hvis man er det mindste i tvivl, skal slangen skiftes, for selv små lækager kan være farlige, siger Arne Hosbond, chefkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Man skal altid bruge produktet til det, som det er beregnet til, og som brugsvejledningen anviser. Derfor går det eksempelvis ikke at bruge en ukrudtsbrænder til at brænde tagpap fast med eller bruge tagpapbrænder til at svitse ukrudt med.

Det er også vigtigt, at man bruger den type gas, som ukrudtsbrænderen er beregnet til. Man kan eksempelvis tage brugsanvisningen med, når man skal ud at købe gasflaske eller -dåse, uddyber Arne Hosbond.


Fem gode råd til sikker brug af ukrudtsbrænderen

  1. Hold god afstand til bygninger, hække, blade og andet brændbart materiale
  2. Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
  3. Lad være at bruge ukrudtsbrænderen, hvis det er meget tørt eller det blæser
  4. Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
  5. Hav altid vand i nærheden

Fem gode råd, før du går i gang

  1. Brug kun gasudstyr til det, som det er beregnet til
  2. Køb gas, som passer til ukrudtsbrænderen
  3. Skift gasflasken eller -dåsen forsigtigt, og tjek evt. med sæbevand eller lækagespray, at der ikke er utætheder
  4. Luk altid alle ventiler, når du ikke bruger udstyret
  5. Kontrollér jævnligt, at gasslangen ikke er slidt eller har revner i gummiet

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!