Brandhane eftersyn

Brandvæsnet foretager i de kommende måneder eftersyn af brandhaner. Eftersynet omfatter bl.a. afprøvning og skylning af brandhanerne – så vi ved at de virker, hvis der er behov for mere vand end det vi medbringer på brandkøretøjerne.

 

Selvom brandhanerne kun skylles kortvarigt, så giver det alligevel turbulens i vandet i ledningerne, og det kan give lidt misfarvning hos borgerne.

 

Hvis der er misfarvning/rødligt vand, så lad vandhanen løbe til det kommer klart vand igen. Eftersynene er igangsat i Horsens Kommune. Efter sommerferien igangsættes eftersyn af brandhaner i Hedensted Kommune. Brandvæsnet orienterer de enkelte vandværker løbende, så vær eventuel opmærksom på nærmere information fra dit vandværk.

 

Tak for jeres forståelse og pas godt på brandfolkene på vejen.

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!