Afbrænding af haveaffald

Generelt, så er afbrænding af affald forbudt. Men borgere og grundejere i landområder må gerne afbrænde haveaffald, under særlige forudsætninger. En af forudsætningerne er, at der kan afbrændes fra 1. december til 1. marts.

Det er kommunernes miljøafdelinger, der sagsbehandler henvendelser om afbrænding. For at få mere information, kan man med fordel tage fat på kommunen eller du kan selv søge information i din kommunes hjemmeside her:

Horsens Kommune:
https://horsens.dk/Bolig/KloakVandMiljoe/Afbraending

Hedensted kommune:
https://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/affald-og-genbrug/afbraending-af-haveaffald

Vi passer på jer, døgnet rundt!
Vi passer på jer, døgnet rundt!