Risikobaseret Dimensionering

Offentlig høring af ”oplæg til serviceniveau” for Sydøstjyllands Brandvæsen 2018 - 2021

 

Følgende dokumenter er til høring:

-Delrapport 3: Oplæg til serviceniveau, med tilhørende bilag

 

Følgende dokumenter skal fungere som tekniske bilag der understøtter konklusionerne i delrapport 3:

-Delrapport 0

-Delrapport 1, med tilhørende bilag

-Delrapport 2, med tilhørende bilag

 

- Høringssvar sendes til Sydøstjyllands Brandvæsen senest 3. oktober kl. 12.00 på mail: mail@sojbv.dk

- Alle høringssvar vedlægges sagen til politisk behandling i hjemkommunerne.

- Spørgsmål vedrørende den offentlige høring rettes til Sydøstjyllands Brandvæsen på telefon 76 29 27 70 eller via mail@sojbv.dk

 

Nedenfor findes relevante dokumenter som link, hvis der ikke er linket til filen kan denne rekvireres via mail@sojbv.dk

 

Delrapport 3

-Bilag 3.1 Plan for vandforsyning til brandslukning

-Bilag 3.2 Indkvarteringsfaciliteter

-Bilag 3.3 Udrykningssammensætninger

-Bilag 3.4 Assistance fra redningshelikopter

-Bilag 3.5 Beredskabsaftale med Østjyllands Brandvæsen

-Bilag 3.6 Beredskabsaftale med Trekantområdets Brandvæsen

 

Delrapport 2

-Bilag 2.1 Udvalgte scenarier

-Bilag 2.2 Udvalgte scenarier med risikomatrice og tilbagemelding fra stationer

-Bilag 2.3 Scenarie- og kapacitetsanalyser som ikke ændres

-Bilag 2.4 Analyse af dækningsområde

 

Delrapport 1

-Bilag 1.1 Identificerede risici

-Bilag 1.2 Udrykningsanalyse ( Offentliggjort 31.august 2016 )

 

Delrapport 0

 

Delrapport 0 - 3, samt bilag

 

Sydøstjyllands Brandvæsen - Endelavevej 5, 8700 Horsens - Tlf. 76292770 mail: mail@sojbv.dk

Copyright @ All Rights Reserved