Nyheder

Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydøstjyllands Brandvæsen Sydøstjyllands Brandvæsen I/S er et beredskabssamarbejde

mellem Hedensted og Horsens Kommuner.

Brandvæsenet servicerer et areal på 1072 km2 med tilsammen 134.000 indbyggere.

Brandvæsenet dækker både land og by, samt to øer. Der er i området store virksomheder

med komplekse beredskabsmæssige problemstillinger, samt mange store gårde og sommerhusområder.

Sydøstjyllands Brandvæsen er affødt af statens og KL’s aftale om reduktion af beredskaberne

i landet. Sydøstjyllands Brandvæsen er organiseret som et fælleskommunalt § 60

selskab, hvor beredskabskommissionen er ansvarlig for selskabet.

Operativt dækkes området i dag af 6 brandstationer med tre forskellige leverandører.

Endvidere er der et brandkorps på Hjarnø og Endelave, som administreres af Sydøstjyllands

Brandvæsen.

Beredskabet varetages i den nordlige del af Falck, mens det omkring Horsens varetages

af Service og Beredskab. I den sydlige del af området varetager Trekantsområdets Brandvæsen

opgaven. Brandfolkene er i hovedsagen deltidsansatte, idet der dog i Horsens, er

døgnbemanding på primær køretøjet. Leverandørerne har således ca. 120 brandmænd på

fuldtid og deltid, ansat og 32 forskellige brandkøretøjer til sin disposition.

Brandvæsenet er en særlig konstruktion, hvor det afhjælpende beredskab varetages af

eksterne entreprenører og Sydøstjyllands Brandvæsen er således kontraktholdere.

Sydøstjyllands Brandvæsen har base i Horsens og varetager med udgangspunkt herfra

den risiko-baserede dimensionering, indsatsledelsen og myndighedsopgaverne efter beredskabsloven.

Opgaverne løses med 6 fastansatte med arbejdere / indsatsledere og 3

deltidsansatte indsatsledere. Det samlede budget for brandvæsenet er på cirka 25 mio. kr.

I området forefindes ca. 1150 brandsynsobjekter, svarende til ca. 825 brandsyn om året.

Årligt rykker Sydøstjyllands Brandvæsen ud til ca. 950 udrykninger.

Sydøstjyllands Brandvæsen råder over 3 indsatslederbiler og 4 tilsynsbiler.

Nyhedsbreve

Dagsordner/Referater

Bilag

Sydøstjyllands Brandvæsen - Endelavevej 5, 8700 Horsens - Tlf. 76292770 mail: mail@sojbv.dk

Copyright @ All Rights Reserved