Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i hvert enkelt tilfælde tillades af brandvæsenet. Ansøgning skal udfyldes senest 8 dage inden overnatning skal finde sted

 

Reglerne for midlertidig overnatning er beskrevet i kap. 11 i de driftsmæssige foreskrifter for blandt andet forsamlings- og undervisningslokaler, daginstitutioner mv. (bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008).

 

Sammen med ansøgningen bekræfter du at have læst brandvæsenets information om midlertidig overnatning.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekræfter hermed at have læst brandvæsenets information om midlertidig overnatning
 

Tryk først på TIL BRANDVÆSENET og dernæst FÅ TILLADELSE

Sydøstjyllands Brandvæsen - Endelavevej 5, 8700 Horsens - Tlf. 76292770 mail: mail@sojbv.dk

Copyright @ All Rights Reserved